Privacybeleid

Versie bijgewerkt in december 2022

Bij Hotmart en alle bedrijven van haar economische groep maken we ons zorgen om uw privacy en zijn we toegewijd om deze te beschermen. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van de diensten die worden geleverd door de bedrijven van de Hotmart groep, wordt beschreven in dit Privacybeleid, dat samen met de Gebruiksvoorwaarden van Hotmart en andere bedrijven van haar economische groep moet worden gelezen, voor zover u een relatie heeft met de respectieve bedrijven. 

Gelieve dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u gebruik maakt van de diensten aangeboden door de bedrijven van de Hotmart groep, aangezien de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing zullen zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven van de Hotmart groep. 

Dit beleid kan op elk moment worden gewijzigd, daarom is het belangrijk dat u regelmatig uw voorwaarden herziet. Wanneer er substantiële wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld als u een geregistreerde gebruiker bent op het Hotmart-platform of de diensten die worden geleverd door de bedrijven van de Hotmart groep. Dit beleid en de bijbehorende updates hebben voorrang op alle voorstellen, contracten, eerdere overeenkomsten en afspraken, mondeling of schriftelijk, die tussen u en één van de bedrijven van de Hotmart groep kunnen bestaan, met name met betrekking tot privacy of persoonlijke gegevens.

A. Dit Privacybeleid stelt de regels vast over (a) hoe en voor welke doeleinden uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door de bedrijven van de Hotmart groep, (b) met wie deze gegevens kunnen worden gedeeld, en (c) hoe Gebruikers hun Persoonsgegevens kunnen beheren. Het is van toepassing op het gebruik of de toegang tot het Platform of andere diensten aangeboden door de bedrijven van de Hotmart groep via één van hun sites (inclusief, maar niet beperkt tot, hotmart.com, teachable.com en enotas.com.br) en hun subdomeinen, evenals via andere sites, interfaces of applicaties waarin de bedrijven van de Hotmart groep hun middelen beschikbaar stellen, inclusief via mobiele, tablet- of andere elektronische apparaten. 

B. Om het lezen van dit beleid te vergemakkelijken, bieden wij een Woordenlijst aan dat de betekenis geeft van de uitdrukkingen die beginnen met hoofdletters in de Gebruiksvoorwaarden van Hotmart en in dit of andere beleidstukken van de bedrijven van de Hotmart groep. Bovendien is het belangrijk dat u de specifieke betekenis begrijpt van de volgende uitdrukkingen die zonder hoofdletters worden gebruikt in de context van privacybescherming en die zijn vastgesteld in de Gebruiksvoorwaarden, dit Beleid of andere Beleidstukken van de bedrijven van de Hotmart groep. 

"Persoonsgegevens", in het enkelvoud of meervoud, betekent elke informatie die de gebruiker identificeert of die zijn identificatie mogelijk maakt. Dus, hoe algemeen dit ook mag lijken, persoonsgegevens kunnen elke informatie zijn die u direct identificeren of elke informatie die fungeert als een stukje van een puzzel die leidt tot uw identificatie. 

“Verwerking", alsook het werkwoord "verwerken", betekent elke handeling die wordt uitgevoerd met persoonsgegevens, zoals die welke betrekking hebben op het verzamelen, produceren, ontvangen, classificeren, gebruiken, toegang verlenen, reproduceren, verzenden, distribueren, verwerken, archiveren, opslaan, verwijderen, evalueren, controleren, wijzigen, communiceren, overdragen, verspreiden of extraheren. 

"Hotpay-diensten", Hotmart kan haar partners (zoals financiële instellingen, betalingsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van kaarten onder licentie van financiële dienstverleners en bijbehorende banken) toestaan dat ze hun diensten op geaggregeerde wijze aanbieden, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarstelling van de Gebruikers-Kaart, welke alleen aangeboden wordt aan gebruikers die zich bevinden op Braziliaans grondgebied. In het geval dat de gebruiker kiest voor de Kaart, kunnen er voorwaarden zijn van deze partners die u moet naleven. Deze partners worden genoemd in het Hotmart Kaart-beleid voor Brazilië. 

"Gebruikersaccountgegevens" betekent gegevens met betrekking tot de gebruiker die nodig zijn voor het verlenen van de diensten die worden aangeboden door de bedrijven van de Hotmart groep. 

"Creator-accountgegevens" betekent persoonsgegevens die door Hotmart namens de Creator worden verwerkt, wanneer persoonsgegevens worden overgedragen aan de Creator en/of rechtstreeks door de Creator worden verzameld en/of gegenereerd. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens tussen Hotmart en Creator zijn vastgelegd in de Overeenkomst voor de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT DOOR BEDRIJVEN VAN DE HOTMART GROEP

Persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt door de bedrijven van de Hotmart groep ("Gebruikersaccountgegevens" en "Creator-accountgegevens") kunnen variëren afhankelijk van elk van de respectieve bedrijven en hun praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens, evenals het type interactie van de gebruiker met het Platform of met elk van de bedrijven van de Hotmart groep. 

Deze persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van de Gebruiker worden verzameld, verkregen worden via derden of automatisch worden verzameld. 

Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten: (a) registratiegegevens, zoals e-mail, volledige naam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, fiscaalnummer, persoonlijk identificatienummer, rijbewijs, profielfoto en paspoort; en (b) bankgegevens, zoals de naam van de financiële instelling waar de Gebruiker een bankrekening heeft, het rekeningnummer, het type rekening, het filiaal, IBAN en creditcardgegevens, inclusief de naam van de kaarthouder, vervaldatum en CVV-code. 

Hieronder staan de persoonsgegevens vermeld die worden verzameld door de bedrijven van de Hotmart groep, gepresenteerd in verschillende categorieën en verzamelmethoden om uw begrip te vergemakkelijken.

1.1. Persoonsgegevens die rechtstreeks van de gebruiker worden verzameld. Bedrijven van de Hotmart groep kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, rechtstreeks via de checkout een aankoopproces start en/of interactie heeft met de bedrijven van de Hotmart groep via elk middel, inclusief onze chatbot. 

1.2. "Offline" interactie. De bedrijven van de Hotmart groep kunnen persoonsgegevens verzamelen wanneer u met hen communiceert via andere middelen dan het bezoeken van het platform, zoals bijvoorbeeld uw registratiegegevens of uw afbeelding wanneer u deelneemt aan een evenement georganiseerd door de bedrijven van de Hotmart groep of een evenement georganiseerd door een derde partij die contractueel verbonden is met de bedrijven van de Hotmart groep. 

1.3. Optionele velden. Het platform biedt bepaalde optionele invulvelden aan. Deze velden zijn gemarkeerd als optioneel en hebben als doel de personalisatie van de inhoud die aan de gebruiker wordt aangeboden te verbeteren. De informatie die u in deze velden invoert wordt verzameld door de bedrijven van de Hotmart groep. 

1.4. Openbare gegevens. De bedrijven van de Hotmart groep beschouwen sommige persoonsgegevens als openbaar omdat ze door iedereen kunnen worden bekeken, zowel binnen als buiten het Platform, zelfs als die persoon geen account heeft op het Platform. Informatie die u invoert in de velden die zijn gemarkeerd met de waarschuwing "openbare gegevens", worden beschouwd als openbare gegevens. U, andere personen die het Platform gebruiken en de bedrijven van de Hotmart groep zelf kunnen toegang verlenen of openbare gegevens verzenden naar iedereen binnen en buiten het Platform. Het is ook mogelijk om openbare gegevens te bekijken, te openen, opnieuw te delen of te downloaden via tools van derden, zoals zoekmachines, API's en offline media, of via apps, websites en andere services van derden. 

1.5. Persoonsgegevens verkregen van derden. Bedrijven van de Hotmart groep kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens via derden, of het nu gaat om registratie- of bankgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf van de Hotmart groep, vanwege de naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen, databases van derden moet raadplegen die de analyse mogelijk maken van kredietbeperkingen, antifraude-analyses en andere risicobeheeranalyses die zijn geïntegreerd in het Platform. Bedrijven van de Hotmart groep verzamelen ook registratiegegevens via derden wanneer u zich aanmeldt, verbindt of inlogt op het Platform via een Derde Dienst (bijvoorbeeld Facebook). Bedrijven van de Hotmart groep kunnen ook toegang hebben tot registratiegegevens via derden voor inschrijvingen voor evenementen, onderzoeken, reclamecampagnes en andere activiteiten georganiseerd door deze derden, waarvan de activiteit contractueel verbonden is met de bedrijven van de Hotmart groep. 

1.6. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij het openen van het Platform. Persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer u het Platform opent, zelfs als u geen account heeft op het Platform. Deze informatie kan de hieronder gegeven voorbeelden bevatten. 

1.6.1. Informatie over betalingstransacties: gebruikte betaalinstrument; datum en tijd van de transactie; betalingsbedrag; vervaldatum van het betaalinstrument; postcode van het factuuradres; IBAN-informatie, adres en andere details met betrekking tot de betalingstransactie. 

1.6.2. Informatie over toegang of gebruik: pagina's en inhoud die u bekijkt; zoekopdrachten naar advertenties; frequentie van gebruik van het Platform; informatie over de browser; verbindingsgegevens; aankoopgeschiedenis en browsegeschiedenis. 

1.6.3. Loggegevens en apparaat informatie: details over hoe u toegang heeft gekregen tot en gebruik maakt van het Platform (inclusief bezochte links); IP-adres; data en tijden van toegang; hardware- en software-informatie; apparaat informatie; apparaat-gebeurtenisgegevens; unieke identificateurs (zoals Hotmart-ID); foutgegevens; cookiegegevens en de pagina's die u heeft bekeken of waarmee u interactie heeft gehad voor en na het gebruik van het Platform. 

1.6.4. Cookies, pixels en vergelijkbare technologieën, zoals beschreven in het Cookiebeleid. 

1.6.5. Participatie in Creator-content. Wanneer u zich inschrijft voor, gebruik maakt van, of toegang krijgt tot een cursus, coaching dienst of andere Creator-content, verzamelen we persoonsgegevens met betrekking tot uw deelname aan de Creator-content, zoals de cursussen waarvoor u zich heeft ingeschreven, testresultaten, uw voortgang en certificeringen. 

1.7. Betaling informatie van Creators. We gebruiken betalingsgateways van derden om betalingen te verwerken die via het Platform zijn gedaan. Voor betalingen die zijn verwerkt door de interne betalingsgateways van één van de bedrijven van de Hotmart groep, verstrekken derden ons informatie over de betalingsstatus van uw account. Het is noodzakelijk dat u uw betalingsaccount aan het Platform koppelt om uw betalingen te ontvangen. Bij het koppelen van uw account ontvangen we bepaalde informatie met betrekking tot uw betalingen, waaronder het type betaalkaart en de laatste 4 cijfers, uw postcode, land van herkomst, vervaldatum en uw e-mailadres dat is gekoppeld aan het type betaling. Bovendien verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie voor belastingdoeleinden, waaronder uw volledige naam, adres en registratienummer. Onze externe betalingsgateways zijn onafhankelijk en hebben hun eigen privacybeleid. Voor meer informatie over hoe uw betalingsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, raden we u aan het privacybeleid van de betalingsgateways te bekijken. 

1.8. Participatie in Creator-content. Wanneer u zich inschrijft voor, gebruik maakt van, of toegang krijgt tot een cursus, coaching dienst of andere Creator-content, verzamelen we persoonsgegevens met betrekking tot uw deelname aan de Creator-content, zoals de cursussen waarvoor u zich heeft ingeschreven, testresultaten, uw voortgang en certificeringen.

2. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. De bedrijven van de Hotmart groep kunnen de persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

2.1.1. Leveren en ontwikkelen van het Platform: 

 • Koppelen van uw account op het Platform aan sociale netwerken van derden 
 • Aanpassen van het Platform op basis van de browse-ervaring 
 • Uitvoeren van analyses en studies met betrekking tot gedrag, interesse en demografie 
 • Verbetering van het Platform 
 • Archiveren van aankoopgeschiedenis 
 • Bijwerken van registratie 
 • Versturen van berichten, updates en accountmeldingen 
 • Uitvoeren van gebruikersondersteunende activiteiten 
 • Toestaan dat de Gebruiker zijn inhoud publiceert 
 • Verspreiden van de inhoud van de gebruiker via beschikbare middelen op het Platform 

2.1.2. Leveren en optimaliseren van reclame- en marketingactiviteiten

 • Registreren voor evenementen 
 • Nieuwsbrief verzenden 
 • Communicatie verzenden via e-mail, SMS of telefoonopnames 
 • Educatief materiaal of e-books verzenden 
 • Mediacampagnes uitvoeren met de nadruk op reclame en promoties 
 • Handmatig lijsten met mediabedrijven verzenden (Facebook en Google) 
 • Communicatie verzenden, zoals e-mailmarketing, remarketing en andere advertentiecampagnes op mediakanalen 
 • Navigatiegedrag analyseren voor optimalisatie van het Platform en aanbod van producten en diensten 

2.1.3. Mogelijk maken van de Hotpay-diensten

 • Uitvoeren van betalingsgerelateerde communicatie, zoals het verzenden van transactie-e-mails 
 • Deelnemen aan het arrangement met kaartmerken 
 • Elektronisch geld uitgeven 
 • Betalingsinstrument accrediteren en uitgeven 
 • Betalingsrekening beheren 
 • Fysieke valuta converteren naar elektronische valuta 
 • Fondsoverdracht uitvoeren 
 • De gebruiksvoorwaarden van de creditcard en andere beleidsmaatregelen met betrekking tot de Hotmart-kaart toepassen. 

2.1.4. De veiligheid van de omgeving waarborgen

 • Uitvoeren van authenticatie bij het Platform 
 • Controleren van de authenticiteit van de verstrekte gegevens en documenten, inclusief behandeling en kruisverificatie 
 • Verzenden van mededelingen 
 • Uitvoeren van activiteiten voor de preventie van fraude, beveiligingsincidenten en misbruik op het Platform 
 • Fysieke beveiliging van de gebouwen van Hotmart garanderen 
 • Registratieverificatie 
 • Inhoudsverificatie 

2.1.5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers. We kunnen de persoonsgegevens van bezoekers van het platform verzamelen voor de volgende doeleinden: 

 • Mediacampagnes met een focus op reclame en promoties 
 • Communicatie versturen, zoals e-mailmarketing, remarketing en andere advertentiecampagnes op mediakanalen 
 • Analyseren van uw browsegedrag op het platform 
 • Registreren voor evenementen 
 • Versturen van nieuwsbrieven 
 • Versturen van communicatie via e-mail, SMS of telefoonopnames 
 • Versturen van educatief materiaal of e-books

3. JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

3.1. Juridische grondslagen. De verwerking van persoonsgegevens door bedrijven van de Hotmart groep heeft altijd een wettelijke basis zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. De wettelijke grondslagen die door de bedrijven van de Hotmart groep worden gebruikt, kunnen variëren afhankelijk van de context van de verwerking en omvatten de volgende: 

3.1.1. Toestemming. Wanneer de Gebruiker expliciet instemt met de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer hij akkoord gaat met het ontvangen van reclameboodschappen of onderzoeken. Deze toestemming kan op elk moment door de Gebruiker worden ingetrokken. 

3.1.2. Naleving van wettelijke of regelgevende verplichting. Wanneer een bedrijf van de Hotmart groep persoonsgegevens moet verwerken vanwege een wettelijke of reglementaire verplichting, zoals wanneer een bedrijf van de Hotmart groep toegangsgegevens opslaat om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving. 

3.1.3. Uitvoering van het contract of procedures met betrekking tot het contract. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een contract dat is gesloten tussen een bedrijf van de Hotmart groep en het gegevenssubject, of wanneer dit nodig is voor voorbereidende procedures voor het contract, zoals wanneer we uw betalingsgegevens moeten verwerken op het moment dat u een aankoop doet op het platform. 

3.1.4. Reguliere uitoefening van rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedures. Wanneer persoonsgegevens moeten worden verwerkt in verband met een gerechtelijke procedure, administratieve procedure of arbitrage. 

3.1.5. Legitiem belang. Wanneer een bedrijf van de Hotmart groep besluit om persoonsgegevens te blijven verwerken na zorgvuldige analyse van de doelstelling en noodzaak van de verwerking voor de Gebruiker en de verwachting van de Gebruiker met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wettelijke grondslag wordt gebruikt wanneer Hotmart bijvoorbeeld een nieuwsbrief stuurt die verband houdt met de interesses van de gebruiker, rekening houdend met zijn interactie met het platform, om de activiteiten van de bedrijven van de Hotmart groep te ondersteunen en te promoten. In dit geval bieden de bedrijven van de Hotmart groep de Gebruiker altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor deze communicatie.

4. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT DOOR BEDRIJVEN VAN DE HOTMART GROEP IN NAAM VAN DERDEN

4.1. Verwerking van persoonsgegevens op verzoek van derden. Er zijn persoonsgegevens die door de bedrijven van de Hotmart groep worden behandeld op verzoek van derden. De bedrijven van de Hotmart groep behandelen deze persoonsgegevens volgens geformaliseerde regels met deze derden via schriftelijke contracten. Bijvoorbeeld, de Creator kan via het Platform aanvullende persoonsgegevens van de Koper aanvragen ("Creator-gegevens"). Het type Creator-gegeven kan variëren afhankelijk van de specifieke richtlijnen van de Creator. 

4.2. Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Hotpay-diensten. Bedrijven van de Hotmart groep kunnen ook bepaalde persoonsgegevens namens derden verwerken wanneer u ervoor kiest om Hotpay-diensten te gebruiken. Bij transacties met betrekking tot de Hotmart-kaart kunnen bedrijven van de Hotmart groep het kaartnummer, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, de CVV-code, het fiscaalnummer en informatie over de betalingstransactie verzamelen namens een partnerbetalingsinstelling en de creditcardmaatschappij. 

4.3. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden. De derden genoemd in de voorgaande items zijn ook verwerkingsverantwoordelijken voor persoonsgegevens wanneer ze hun producten en diensten aanbieden. In het bijzonder kunnen de derden de Creators zijn wiens verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd in de Overeenkomst voor de Verwerking van Persoonsgegevens. 

4.3.1. In het bijzonder heeft de gebruiker die kiest voor de Hotmart-kaart, ondanks het ontbreken van direct contact met de creditcardmaatschappij of de betalingsinstelling die partner is van Hotmart, een contractuele band met deze derde partijen en is daarom ook gebonden aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid die van toepassing zijn op deze derde partijen.

5. BEWARINGSPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Verwerkingsperiode. Persoonsgegevens worden verwerkt door de bedrijven van de Hotmart groep totdat aan ten minste één van de onderstaande beschreven situaties is voldaan. Dit zijn: 

 • Bereiken van de verwerkingsdoeleinden. 
 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig of relevant voor het bereiken van het beoogde specifieke doel. 
 • Beëindiging van het contract met de Gebruiker, ongeacht de reden. 
 • Uitoefening van het recht van de Gebruiker om toestemming in te trekken, in gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens is uitgevoerd op basis van deze wettelijke grondslag. 
 • Eventuele bestraffing opgelegd door de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht, de implementatie en de handhaving van de toepasselijke wetgeving, of door een andere bevoegde instanties. 

5.2. Behoud van persoonsgegevens. In bepaalde situaties kunnen bedrijven van de Hotmart groep persoonsgegevens residuair behouden, zelfs na de gevallen van beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens, vanwege naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen, of in omstandigheden waarin er een legitiem doel is voor de bedrijven van de Hotmart groep. In deze gevallen worden persoonsgegevens opgeslagen op een veilige locatie met beperkte toegang en gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verplichting, of tot het einde van het legitieme doel van de bedrijven van de Hotmart groep. 

5.2.1. De bewaartermijnen van persoonlijke gegevens verschillen en zijn afhankelijk van het type informatie en de doeleinden waarvoor we de informatie gebruiken. Voor meer details over de bewaartermijn van een bepaalde categorie persoonlijke gegevens, neem contact op met onze verantwoordelijke functionaris.

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. De bedrijven van de Hotmart groep delen alleen persoonsgegevens met derden onder de omstandigheden zoals hieronder beschreven. De bedrijven van de Hotmart groep verkopen of openbaren de persoonsgegevens die ze verzamelen niet voor monetair gewin. Deze derden sluiten schriftelijke overeenkomsten met de bedrijven van de Hotmart groep en zijn op de hoogte van hun verantwoordelijkheden in elke fase van de verwerking, met name de verplichting om beveiligingsmaatregelen te implementeren die voldoen aan de eisen van het contract en de toepasselijke wetgeving. 

6.1.1. Toestemming van de Gebruiker. Wanneer u uw toestemming geeft, delen wij uw informatie zoals beschreven op het moment van toestemming - bijvoorbeeld door het autoriseren van het verzenden van persoonsgegevens naar derden om deelname aan evenementen mogelijk te maken. 

6.1.2. Naleving van de wet, schadepreventie en veiligheid. Wanneer er behoefte is aan het delen van persoonsgegevens met derden om (a) fraude te voorkomen (zoals bijvoorbeeld risicoanalyses van witwassen), wat geautomatiseerde beslissingen kan inhouden; (b) de lijst met Gebruikers met beperkingen te controleren; (c) doorgestuurde documentatie te authentiseren; (d) ondersteuning mogelijk te maken; (e) illegale activiteiten te vermijden; (f) geschillen tussen gebruikers af te handelen; (g) interne onderzoeken uit te voeren met betrekking tot elk gedrag dat de regels van de Gebruiksvoorwaarden of het Beleid van de bedrijven van de Hotmart groep kan schenden. 

6.1.3. Hotpay-diensten. Persoonsgegevens worden ook gedeeld met derden wanneer de Gebruiker op enigerlei wijze gebruik maakt van de Hotpay-diensten, vooral wanneer de gebruiker kiest voor de Hotmart-kaart. Persoonsgegevens, inclusief het kaartnummer, worden gedeeld met de creditcardmaatschappij en de betalingsinstelling die partner is van de Hotmart groep. Dit delen heeft als doel de betaling te verwerken, kaartdiensten beschikbaar te stellen, mogelijke fraude te voorkomen of beperkingslijsten te detecteren, en te helpen bij het oplossen van geschillen met betrekking tot terugbetaling of chargeback. 

6.1.4. Tussen bedrijven van onze economische groep. Het delen van persoonsgegevens kan plaatsvinden tussen de controlerende, gecontroleerde, geassocieerde of onder gemeenschappelijke controle staande bedrijven van Hotmart, of enige andere bedrijven van de economische groep, om de diensten van de Hotmart groep te faciliteren, administratieve efficiëntie te genereren en het gebruik van verschillende diensten door dezelfde Gebruiker te vergemakkelijken. 

6.1.5. Dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden die betrokken zijn bij financieel, boekhoudkundig of juridisch advies, non-profitactiviteiten en potentiële investeerders, evenals derden die betrokken zijn bij het maken van back-ups van gegevens, cloud computing-serviceproviders of het uitvoeren van analytische studies. 

6.1.6. Delen van Gebruikersinformatie met Creators. Wanneer u deelneemt aan de inhoud van een Creator, zullen de bedrijven van de Hotmart groep bepaalde informatie delen met de Creator om hem in staat te stellen u de diensten te leveren. Deze informatie omvat: (a) accountinformatie, zoals uw naam en e-mailadres; (b) betalingsinformatie, zoals het betaalde bedrag, uw adres en andere factureringsinformatie, maar nooit het volledige nummer van uw creditcard; (c) uw IP-adres; (d) informatie over uw deelname aan de Inhoud van de Creator, inclusief uw inschrijvingen, voortgang, testresultaten en certificaten; (e) eventuele berichten die u hebt uitgewisseld met de Creator via het Platform. 

6.1.7. Delen van Creator-informatie met Gebruikers. Wanneer u de diensten van de bedrijven van de Hotmart groep gebruikt om Creator-inhoud te publiceren, dan is de informatie die in uw Creator-inhoud is opgenomen zichtbaar voor gebruikers die toegang hebben tot de Creator-inhoud. Bijvoorbeeld, wanneer u uw bio op een verkooppagina publiceert, zullen persoonsgegevens van uw bio zichtbaar zijn voor mensen die de verkooppagina bezoeken. 

6.1.8. Met geïntegreerde diensten. Als u besluit om diensten van derden te integreren in uw platform, dan worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze derden. We raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze derden te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. 

6.1.9. Met zakelijke partners. Soms sluiten we samenwerkingsverbanden met derden om evenementen, promoties, wedstrijden en andere programma's aan te bieden. Om deel te nemen aan deze aanbiedingen, kan u worden gevraagd om uw e-mailadres en andere persoonsgegevens te verstrekken. 

6.1.10. Met adverteerders en analytische gegevensproviders. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met adverteerders, advertentienetwerken en analytische gegevensproviders via cookies of andere technologieën. 

6.1.11. Met filialen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze controller, met filialen of met andere bedrijven die onder gemeenschappelijke controle staan. We kunnen ook uw persoonsgegevens delen in transactiescenario's van een deel of de totaliteit van onze bedrijven, zoals de verkoop van een bedrijfseenheid, overname, fusie, consolidatie, of in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie. 

6.1.12. Met overheidsinstanties, politie of de rechterlijke macht. Bedrijven van de Hotmart groep kunnen verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, politie of de rechterlijke macht, wanneer dit nodig is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of verzoek van de betreffende autoriteit.

7. INTEGRATIES EN DERDE PARTNERS

7.1. U kunt onze Platform toestaan om te interageren met diensten van derden (zoals Facebook, Google, Zoom). De informatie waarvoor u toegang toestaat hangt af van elke dienst en kan worden beïnvloed door de privacy-instellingen die u en anderen met wie u verbonden bent, instellen bij het gebruik van de diensten. Diensten van derden worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden door derden, zonder enige relatie met ons. We raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de respectieve derden te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens door hen worden verzameld, gebruikt en gedeeld met ons of andere derden. 

7.2. Op een specifieke manier kunnen bedrijven van de Hotmart groep in bepaalde gevallen derde partijen aan het Platform koppelen via application programming interfaces (API's), zoals bijvoorbeeld de YouTube API. Deze diensten van derde partijen maken geen deel uit van de diensten van de bedrijven van de Hotmart groep en maken geen deel uit van het Platform, en zijn onderworpen aan andere voorwaarden en bepalingen, zoals de Gebruiksvoorwaarden van YouTube en het Privacybeleid van Google. De bedrijven van de Hotmart groep zijn niet verantwoordelijk voor deze diensten en wanneer u van hen gebruik maakt, verstrekt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan hen.

8. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

8.1. Internationale overdrachten. Bedrijven van de Hotmart groep kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen die verschillen van het land waar u zich bevindt. Bedrijven van de Hotmart groep nemen de vereiste maatregelen om de bescherming van deze persoonsgegevens te waarborgen, indien van toepassing en vereist door de wet. In rechtsgebieden waar de huidige wetgeving of regelgeving nog geen specifieke criteria of duidelijke regels heeft voor internationale overdrachten van persoonsgegevens, zullen bedrijven van de Hotmart groep goede praktijken aannemen om uw persoonsgegevens te beschermen door overeenkomsten te sluiten met de ontvangers van de respectieve informatie die in overeenstemming zijn met de normen van de plaatsen waar de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

8.2. In rechtsgebieden waarin Standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) al zijn goedgekeurd door bevoegde instanties en documentaire waarborgen vormen die in staat zijn om de internationale overdracht van gegevens naar een ander rechtsgebied mogelijk te maken, zullen de bedrijven van de Hotmart groep de respectieve Standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) implementeren in hun contracten met ontvangers van persoonsgegevens voordat er enige internationale overdracht plaatsvindt.

9. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

9.1. Rechten: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u bepaalde specifieke rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie, die kunnen worden uitgeoefend via dit formulier. Hieronder worden de toepasselijke rechten vermeld: 

 • Bevestiging van het bestaan van de verwerking. U heeft het recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, waarbij het bestaan van deze verwerking wordt bevestigd of ontkend. 
 • Toegang tot gegevens. U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die door ons worden verwerkt, elektronisch, veilig en betrouwbaar of op papier, afhankelijk van uw voorkeur. 
 • Rectificatie. U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen die onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn. 
 • Anonimisering, blokkering of verwijdering. In gevallen waarin onnodige, overmatige of onwettige gegevens worden verwerkt, heeft u het recht om anonimisering, blokkering of zelfs verwijdering te verzoeken. 
 • Portabiliteit. U heeft het recht om de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens naar andere contentplatforms aan te vragen, zoals gereguleerd door de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming, met inachtneming van het bedrijfsgeheim en de industriële geheimhouding van de bedrijven van de Hotmart groep. 
 • Informatie over delen. U heeft het recht om informatie op te vragen over de publieke en private entiteiten waarmee wij uw persoonsgegevens delen. 
 • Informatie over de mogelijkheid om uw toestemming te weigeren. U heeft het recht om informatie te ontvangen over de mogelijkheid om uw toestemming niet te geven, wanneer toestemming de toepasselijke wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, met vermelding van de gevolgen van deze weigering. 
 • Intrekking van toestemming. Op elk moment heeft u het recht om de toestemming die u eerder heeft gegeven gemakkelijk en gratis in te trekken. Het is belangrijk dat u weet dat het intrekken van de toestemming de activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens die vóór de datum van intrekking zijn uitgevoerd, niet ongeldig of illegaal maakt. 
 • Bezwaar tegen de verwerking. In gevallen waarin toestemming niet de toepasselijke wettelijke basis is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en wanneer er sprake is van enige schending van de wetgeving over gegevensbescherming, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, waarbij u uw redenen hiervoor aangeeft. De bedrijven van de Hotmart groep zullen beoordelen of uw bezwaar gerechtvaardigd is of niet, en zullen de nodige maatregelen nemen om de verwerking op te schorten of de gronden te verstrekken waarom zij van mening zijn dat de verwerking rechtmatig en toegestaan is. 
 • Klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de bedrijven van de Hotmart groep bij de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming. We hopen echter dat u ons de kans geeft om eventuele vragen of klachten die u heeft rechtstreeks te beantwoorden voordat u dit doet. 
 • Verwijdering van gegevens die met toestemming zijn verwerkt. In gevallen waarin uw toestemming de wettelijke grondslag vormt voor een bepaalde verwerkingsactiviteit, heeft u het recht om de verwijdering van deze gegevens te verzoeken, met uitzondering van de gevallen waarin de gegevens opgeslagen dienen te worden voor de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting, of voor de verdediging van onze belangen in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures. 

9.2. Om te spreken met onze verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opneem via dit formulier

9.3. Wanneer een bedrijf van de Hotmart groep namens derden optreedt en de gebruiker besluit om bij een bedrijf van de Hotmart groep hulp te zoeken bij het uitoefenen van zijn rechten, kunnen we in bepaalde omstandigheden aan dit verzoek voldoen, indien van toepassing. 

9.4. Als u het verzenden van nieuwsbrieven, e-mails, telefoontjes of reclame-sms'en wilt annuleren, kunt u dit doen via de link die wordt verstrekt in de communicatie zelf. 

9.5. Hotmart behoudt zich het recht voor om verzoeken die kennelijk ongegrond en/of buitensporig zijn niet te honoreren. 

9.6. Alle hierboven vermelde rechten die van toepassing zijn in uw rechtsgebied kunnen te allen tijde gratis door u worden uitgeoefend, tenzij de heffing van een vergoeding is toegestaan volgens de geldende wetgeving of regelgeving, en de bedrijven van de Hotmart groep zullen zich inspannen om uw verzoeken op een transparante en snelle manier te behandelen. 

9.7. Om te garanderen dat uw rechten worden uitgeoefend door u of uw wettige vertegenwoordiger, kunnen de bedrijven van de Hotmart groep om informatie of een identiteitsbewijs vragen om fraude te voorkomen en uw privacy te waarborgen, zodat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met iemand die daartoe niet bevoegd is. 

9.8. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoeken reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het is mogelijk dat wij op sommige verzoeken pas reageren na ontvangst van de bovengenoemde bevestigingen. 

9.9. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer uw verzoek bijzonder complex is of wanneer wij een groot aantal verzoeken tegelijk ontvangen, kan het zijn dat onze reactie niet zo snel is als wij zouden willen. In dergelijke gevallen zullen wij u altijd op de hoogte houden van de voortgang van uw verzoek.

10. VEILIGHEID

10.1. Beveiligingsmaatregelen. De ondernemingen van de Hotmart groep hanteren beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens die zij verwerken te beschermen. De inspanningen zijn gericht op het beperken van risico's van vernietiging, accidenteel of illegaal verlies, wijziging, ongeautoriseerde bekendmaking of toegang of enige andere vorm van illegale of ongeautoriseerde verwerking. Om persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele beveiligingsincidenten, hanteren de bedrijven van de Hotmart groep strikte controles van beperkte toegang tot de informatietechnologiesystemen, gebaseerd op de laagste privileges (least privilege principe). Ga voor meer informatie naar het Cyber- en informatiebeveiligingsbeleid. 

Hoewel de bedrijven van de Hotmart groep deze maatregelen toepassen om de risico's van beveiligingsincidenten en ongeoorloofde toegang te minimaliseren, is het niet mogelijk om de absolute veiligheid van uw gegevens te garanderen, met name tegen aanvallen door kwaadwillenden, die zeer geavanceerd en innovatief kunnen zijn, met technieken en methoden die zelfs voor de beste informatiebeveiligingsinstrumenten niet bekend zijn. De veiligheid van uw gegevens hangt ook af van de mate waarin u redelijke maatregelen neemt bij het gebruik van uw apparaten en software.

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

11.1. Persoonsgegevens van minderjarigen. De bedrijven van de Hotmart groep verzamelen of vragen niet bewust om persoonsgegevens van minderjarigen onder de 13 jaar. Als wij vernemen dat persoonsgegevens van een minderjarige onder de 13 jaar zijn verzameld, zullen wij de op het Platform aangemaakte account annuleren en de persoonsgegevens verwijderen, waarbij alleen persoonsgegevens worden bewaard die bedoeld zijn om een nieuwe registratiepoging te voorkomen.

12. CONTACTGEGEVENS VAN DE CONTROLLER

Voor Gebruikers buiten de Europese Unie: 

Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. 

Avenida Assis Chateaubriand, nº 499, Bairro Floresta 

CEP 30.150-101 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazilië 

Voor Gebruikers binnen de Europese Unie: 

Hotmart B.V. 

Spuistraat, 168 

1012 VT 

Amsterdam, Nederland 

Voor Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk: 

Hotmart UK Limited 

8th Floor, 20 Ferringdon St, Ferringdon, 

EC4A 4AB 

London, UK 

Voor Gebruikers in Latijns-Amerika: 

Launch Pad Hotmart México 

Avenida Paseo de la reforma, número 295, 

Piso 8 Oficina A, Cuauhtemoc, Ciudad de México 

Om met de DPO van Hotmart groep bedrijven te spreken, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.