Privacybeleid

Versie bijgewerkt op 13 oktober 2021

Hotmart is houdt zich bezig met uw privacy en zet zich in om deze te behouden. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van het Platform wordt beschreven in dit Privacybeleid, dat deel uitmaakt van Hotmart’s gebruiksvoorwaarden. U dient de volgende voorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien ze belangrijke informatie bevatten over de toegang tot of het gebruik van het Platform.

Het is mogelijk om toegang krijgen tot bepaalde functies op het Platform zonder de noodzaak om een account aan te maken bij Hotmart. Als u een account wenst aan te maken, dan moet Hotmart bepaalde persoonsgegevens van u verwerken, aangezien het niet mogelijk is om bepaalde Platformfuncties aan te bieden zonder toegang te hebben tot deze persoonsgegevens. Daarnaast kan Hotmart voor bepaalde doeleinden persoonsgegevens van Platformbezoekers verzamelen. Daarom moet u, als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, uw toegang tot of gebruik van het Platform staken.

Dit Privacybeleid kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, vervangen of verwijderd. Als u niet akkoord gaat met een nieuwe versie van dit Privacybeleid , dan moet u stoppen met het gebruik van uw Hotmart-account. Dit Privacybeleid en de bijbehorende updates vervangen alle voorstellen, contracten, eerdere afspraken en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, die kunnen bestaan tussen u en Hotmart, in het bijzonder die met betrekking tot privacy of persoonlijke gegevens.

Overzicht

A. Dit Privacybeleid stelt de regels vast over (a) hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens door Hotmart kunnen worden verwerkt; (b) met wie deze gegevens kunnen worden gedeeld; en (c) hoe Gebruikers hun persoonsgegevens kunnen beheren. Het is van toepassing op het gebruik van of de toegang tot het Platform via hotmart.com en zijn subdomeinen, alsmede via andere websites, interfaces of applicaties waarop Hotmart zijn middelen beschikbaar stelt, waaronder onze mobiele, tablet- of andere applicaties voor elektronische apparaten.

B. Om dit beleid leesbaarder te maken, bieden we een Woordenlijst aan via deze link waar de betekenis wordt uiteengezet van de uitdrukkingen in hoofdletters in de Voorwaarden, evenals in deze of andere beleidsstukken van Hotmart. Daarnaast is het belangrijk dat u de specifieke betekenis van de volgende drie uitdrukkingen begrijpt die worden gebruikt in het kader van de privacybescherming in de Voorwaarden, in dit Privacybeleid, of in welk ander Hotmart beleid, zonder het gebruik van hoofdletters:

"Persoonsgegevens": alle informatie die de gebruiker identificeert of die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren. Hoewel het vrij algemeen kan klinken, kunnen persoonsgegevens daarom alle gegevens omvatten die u direct identificeren, of alle gegevens die werken als puzzelstukjes die kunnen leiden tot uw identificatie.

"Verwerking" - evenals het werkwoord "verwerken" - betekent elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, produceren, ontvangen, classificeren, gebruiken, toegankelijk maken, reproduceren, verzenden, verspreiden, behandelen, archiveren, opslaan, verwijderen, evalueren, controleren, wijzigen, delen, overdragen, verspreiden of extraheren van deze gegevens.

"Hotpay-diensten" - Hotmart kan derden (zoals financiële instellingen, betalingsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van kaarten namens kaartnetwerken, kaartnetwerken en correspondentbanken) toestaan om hun diensten op een geaggregeerde manier aan te bieden, zoals de verstrekking van Kaarten aan Gebruikers, welke alleen worden aangeboden aan gebruikers in Brazilië. In het geval dat de Gebruiker kiest voor de Kaart, kunnen deze derden algemene voorwaarden hebben waaraan u moet voldoen. Deze derden worden vermeld in de Gebruiksvoorwaarden van de Hotmart-Kaart (in het Portugees).

1. PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR HOTMART

Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die door Hotmart worden verwerkt, kunnen variëren afhankelijk van het type interactie dat de Gebruiker heeft met het Platform. Deze Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van de Gebruiker worden verzameld, via derden worden verkregen of automatisch worden verzameld. De persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten: (a) registratie-informatie, zoals e-mail, volledige naam, adres, telefoon en mobiel nummer, Nationale ID, rijbewijs, profielfoto en paspoortnummers; en (b) bankgegevens, zoals de naam van de financiële instelling waar de gebruiker een bankrekening heeft, rekeningnummer, type rekening, kantoor, IBAN- en creditcardgegevens, inclusief de naam, vervaldatum en CVV nummer van de houder.

1.1. Persoonsgegevens die rechtstreeks van de Gebruiker worden verzameld. Hotmart kan persoonsgegevens met betrekking tot registratie- en bankgegevens rechtstreeks van u verzamelen.

1.1.1. "Offline" Interactie.. Hotmart kan ook persoonsgegevens verzamelen wanneer u op andere manieren dan het gebruik van het Platform met Hotmart communiceert, zoals wanneer u een evenement bijwoont dat wordt georganiseerd door Hotmart of door een derde partij waarvan de activiteit contractueel verbonden is met Hotmart.

1.1.2. Facultatieve velden. Het Platform stelt bepaalde velden beschikbaar voor facultatieve invulling. Deze velden zijn gemarkeerd als optioneel en zijn bedoeld om de inhoud die beschikbaar gesteld wordt aan de Gebruiker beter aan te passen.

1.1.3. Openbare Gegevens. Hotmart beschouwt bepaalde persoonsgegevens als openbaar omdat deze door iedereen kunnen worden gezien, zowel op als buiten het Platform, zelfs als de desbetreffende persoon geen account op het Platform heeft. Informatie die u invoert in de velden gemarkeerd met de kennisgeving "openbare gegevens" worden beschouwd als openbare gegevens. Uzelf, andere personen die het Platform gebruiken, en Hotmart zelf kunnen toegang verlenen tot of openbare gegevens verzenden naar iedereen op en buiten het Platform. U kunt ook openbare gegevens bekijken, openen, opnieuw delen of downloaden via tools van derden, zoals zoekmachines, API's en offline media, of via toepassingen, websites en andere diensten van derden.

1.2. Persoonsgegevens verkregen van derden. Hotmart kan via derden toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, zoals registratie- of bankgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer Hotmart - als gevolg van de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen - databases moet raadplegen die door derden worden beheerd, waarmee kredietbeperkingen, fraudebestrijding analyses en andere risicobeheer analyses op geïntegreerde wijze met het Platform kunnen worden geanalyseerd.

1.2.1. Hotmart verzamelt ook registratie-informatie via derden wanneer u via een externe dienst (bijvoorbeeld Facebook) linkt, verbinding maakt met of inlogt op het Platform.

1.2.2. Hotmart kan ook toegang hebben tot registratie-informatie via derden voor de registratie in evenementen, enquêtes, reclamecampagnes en andere activiteiten die worden georganiseerd door zulke derden en waarvan de activiteit contractueel is verbonden met Hotmart.

1.3. Automatisch verzamelde persoonsgegevens bij toegang tot het Platform. Persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer u het Platform bezoekt, zelfs als u geen account hebt. Deze informatie kan betrekking hebben of het volgende:

1.3.1. Informatie over betalingstransacties: het gebruikte betaalinstrument, de datum en tijd van de transactie, het betalingsbedrag, de vervaldatum van het betaalinstrument, de postcode van de facturering, IBAN-informatie, het adres en andere gegevens met betrekking tot de betalingstransactie.

1.3.2. Toegangs- of gebruiksinformatie: pagina's en inhoud die u bekijkt, zoekopdrachten voor advertenties, frequentie van het gebruik van het Platform, browserinformatie, verbindingsgegevens, aankoop- en browsergeschiedenis.

1.3.3. Loggegevens en apparaatinformatie: details over hoe u het Platform hebt geopend en gebruikt (inclusief de links waartoe toegang is verkregen), IP-adres, toegangstijden en -data, hardware- en software-informatie, apparaatinformatie, apparaatgebeurtenis-informatie, exclusieve identificeerders (bijv. Hotmart-ID), crashgegevens, cookiegegevens en de pagina's die u hebt bekeken of gebruikt voor en na het openen of gebruiken van het Platform.

1.3.4. Cookies, pixels en soortgelijke technologieën: zoals beschreven in ons Cookie-Beleid.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE HOTMART NAMENS DERDEN VERWERKT

2.1. Verwerking van persoonsgegevens op verzoek van derden. Bepaalde persoonsgegevens worden door Hotmart op verzoek van derden verwerkt. Hotmart verwerkt dergelijke persoonsgegevens volgens regels die met deze derden zijn geformaliseerd door middel van schriftelijke overeenkomsten. Bijvoorbeeld, een Maker kan via het Platform aanvullende persoonsgegevens van de Koper opvragen. De soorten Persoonsgegevens die worden verzameld namens de Maker kunnen variëren afhankelijk van de specifieke instructies van de Maker.

2.2. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Hotpay-diensten. Hotmart kan ook bepaalde persoonsgegevens namens derden verwerken wanneer u ervoor kiest om de Hotpay-diensten te gebruiken. Bij transacties met betrekking tot de Hotmart-kaart kan Hotmart het kaartnummer, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, het CVV nummer, de nationale ID, het individueel fiscaal nummer en informatie over betalingstransacties verzamelen namens een betalingsinstelling en de creditcardmaatschappij.

2.3. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden. De in de voorgaande artikelen genoemde derden zijn ook verwerkers die verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van hun producten en diensten.

2.3.1. In het bijzonder, is de Gebruiker die kiest voor de Hotmart-kaart contractueel gebonden aan deze derden, ondanks het feit dat hij geen direct contact heeft met de creditcardmaatschappij of de betalingsinstelling, en de gebruiker is daarom ook gebonden aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op deze derden.

3. DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Hotmart gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1.1 Aanbieden en ontwikkelen van het Platform:

 • Koppelen van uw Hotmart-account aan sociale netwerken van derden

 • Aanpassen van het Platform volgens uw browse-ervaring

 • Analyseren en bestuderen van gedrag, interesses en demografische gegevens

 • Verbeteren van het Platform

 • Opslaan van uw aankoopgeschiedenis

 • Bijwerken van de registratie

 • Verzenden van berichten, account updates en meldingen

 • Uitvoeren van gebruikersondersteuning activiteiten

 • Gebruikers toestaan om hun inhoud te publiceren

 • Openbaar maken van gebruikersinhoud via de middelen die beschikbaar zijn op het Platform

  3.1.2. Bieden en optimaliseren van reclame- en marketingactiviteiten

 • Registreren van gebeurtenissen

 • Versturen van nieuwsbrieven

 • Verzenden van berichten via email, SMS of telefoon opnamen

 • Versturen van educatief materiaal of ebooks

 • Uitvoeren van mediacampagnes met een focus op reclame en promoties

 • Handmatig lijsten verzenden met media (Facebook en Google)

 • Communicatie verzenden, zoals e-mailmarketing, remarketing en andere reclamecampagnes in mediakanalen

 • Surfgedrag analyseren om het Platform te optimaliseren en producten en diensten aan te bieden

  3.1.3. Hotpay-diensten inschakelen

 • Betalingsgerelateerde communicatie uitvoeren, zoals het verzenden van transactie-emails

 • Deelnemen aan overeenkomsten met de kaartmaatschappijen

 • Uitgeven van e-valuta

 • Accrediteren en uitgeven van betaalinstrumenten

 • Betaalrekeningen beheren

 • Fysieke valuta converteren naar e-valuta

 • Overmaken van fondsen

 • Afdwingen van de creditcardvoorwaarden en andere beleidsregels met betrekking tot de Hotmart-kaart

  3.1.4. Zorgen voor een veilige omgeving

 • Authenticatie uitvoeren op het Platform

 • De authenticiteit controleren van de verstrekte gegevens en documenten, onder meer door middel van verwerking en kruiscontrole

 • Verzenden van berichten

 • Analyseactiviteiten uitvoeren om fraude, veiligheidsincidenten en misbruik op het Platform te voorkomen

 • Registratie controleren

 • Inhoud controleren

  3.2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers. Hotmart kan persoonlijke gegevens van bezoekers van het Platform verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Mediacampagnes gericht op reclame en promoties

 • Communicatie verzenden, zoals e-mailmarketing, remarketing en andere reclamecampagnes in mediakanalen

 • Analyseren van uw surfgedrag op het Platform

 • Registreren van gebeurtenissen

 • Versturen van nieuwsbrieven

 • Verzenden van berichten via email, SMS of telefoon opnamen

 • Versturen van educatief materiaal of ebooks

4. RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING

4.1. Rechtsgrondslagen. De verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd door Hotmart, heeft altijd een rechtsgrondslag op basis van de toepasselijke wetgeving. De rechtsgrondslagen die Hotmart gebruikt, kunnen variëren afhankelijk van de context van de verwerking. Hieronder vindt u de rechtsgrondslagen die door Hotmart worden gebruikt:

4.1.1. Toestemming. Wanneer de gebruiker duidelijk instemt met de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclameberichten of enquêtes. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de gebruiker.

4.1.2. Naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting. Wanneer Hotmart verplicht is om persoonsgegevens te verwerken als gevolg van een wettelijke of regelgevende verplichting, bijvoorbeeld wanneer Hotmart tools van derden gebruikt om kredietbeoordelingen van gebruikers uit te voeren. In dit scenario kunnen er geautomatiseerde beslissingen worden genomen om de mogelijkheid te beoordelen voor het voorschieten van bedragen op het Platform.

4.1.3. Uitvoering van de Overeenkomst of de met de Overeenkomst verband houdende procedures. Wanneer Hotmart verplicht is om persoonsgegevens te verwerken als gevolg van de toepasselijke Overeenkomst tussen Hotmart en de Gebruiker.

4.1.4. Regelmatige uitoefening van rechten in juridische, administratieve of arbitrageprocedures. Wanneer er een noodzaak is om persoonsgegevens te verwerken als gevolg van een juridische, administratieve of arbitrageprocedure.

4.1.5. Legitiem belang. Wanneer Hotmart besluit om de verwerking van persoonsgegevens voort te zetten na zorgvuldige analyse, waarbij het doel en de noodzaak van de verwerking van de Gebruiker, de verwachtingen van de Gebruiker ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens en de voorbereiding van de nodige juridische documentatie, worden beoordeeld. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt wanneer Hotmart bijvoorbeeld een nieuwsbrief verzendt met betrekking tot de belangen van de Gebruiker, rekening houdend met zijn interactie met het Platform. In dit geval biedt Hotmart de Gebruiker altijd de mogelijkheid om de ontvangst van dergelijke communicatie te annuleren.

5. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

5.1. Verwerkingsperiode. De persoonsgegevens worden door Hotmart verwerkt totdat ten minste één van de hieronder beschreven veronderstellingen is bereikt:

 • Het verwerkingsdoel is bereikt

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk of relevant voor het bereiken van het specifieke beoogde doel

 • Beëindiging van de overeenkomst met de Gebruiker om welke reden dan ook

 • Uitoefening van het recht van de Gebruiker om de toestemming in te trekken, in de veronderstelling dat de verwerking van de persoonsgegevens is uitgevoerd op basis van deze rechtsgrondslag

 • Eventuele sancties die kunnen worden opgelegd door de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op, de uitvoering van en de controle op de naleving van het toepasselijke recht, of door andere bevoegde instanties

  5.2. Bewaring van persoonsgegevens. In bepaalde situaties kunnen Hotmart en derden residuele persoonsgegevens bewaren, zelfs nadat de verwerking van de persoonsgegevens is stopgezet, als gevolg van de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting, of in omstandigheden waarin Hotmart of dergelijke derden een legitiem doel hebben. In dergelijke gevallen worden de persoonsgegevens opgeslagen op een veilige plaats met beperkte toegang en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verplichting, of het verstrijken van het legitieme doel van Hotmart en van de derde partijen.

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. Delen. Hotmart kan persoonsgegevens delen met derden. Deze derden sluiten een schriftelijke overeenkomst met Hotmart en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden in elke fase van de verwerking, in het bijzonder hun plicht om veiligheidsmaatregelen te implementeren die voldoen aan de vereisten van de overeenkomst en de toepasselijke wetgeving. Delen kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de hieronder beschreven situaties.

6.1.1. Gebruikerstoestemming. Wanneer u uw toestemming geeft, delen we uw informatie zoals beschreven op het moment van toestemming - zoals wanneer u toestemming geeft aan het verzenden van persoonsgegevens aan derde partijen om deelname aan evenementen toe te staan.

6.1.2. Naleving van de wet, schadepreventie en veiligheid. Wanneer er behoefte is om persoonsgegevens met derden te delen om: (a) fraude te voorkomen (zoals risicoanalyses tegen het witwassen van geld), waarbij geautomatiseerde beslissingen kunnen worden genomen; (b) de lijst van gebruikers met beperkingen te controleren; (c) de doorgestuurde documentatie te verifiëren; (d) ondersteuningsdiensten mogelijk te maken; (e) illegale activiteiten te voorkomen; (f) geschillen tussen Gebruikers op te lossen; (g) interne onderzoeken uit te voeren met betrekking tot elk gedrag dat de regels van Hotmarts Voorwaarden of Beleid kan schenden.

6.1.3. Hotpay-diensten. Persoonsgegevens worden ook gedeeld met derden wanneer de Gebruiker op de een of andere manier gebruik maakt van de Hotpay-diensten, in het bijzonder wanneer de gebruiker kiest voor de Hotmart-kaart. Persoonsgegevens, waaronder het kaartnummer van de Gebruiker, worden gedeeld met de creditcardmaatschappij en de betalingsinstelling. Het doel van dit delen is om de betaling te verwerken, de kaartdiensten beschikbaar te maken, fraude of beperkingslijsten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en het oplossen te vergemakkelijken van geschillen met betrekking tot terugbetalingen of terugboekingen.

6.1.4. Antwoord op juridische verzoeken. In bepaalde gevallen kan Hotmart, indien nodig, de verzamelde gegevens overdragen aan officiële organen en entiteiten die interveniëren bij het onderzoek of de beslechting van geschillen tussen Gebruikers of tussen Gebruikers en derden, zoals organen van de rechterlijke macht, arbitrage hoven of bevoegde administratieve autoriteiten.

6.1.5. Tussen Bedrijven verbonden aan Hotmart. Om de Hotmart-diensten mogelijk te maken, kan het delen van persoonsgegevens plaatsvinden tussen de moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of bedrijven onder gemeenschappelijke controle van Hotmart.

6.1.6. Dienstverleners. Hotmart kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die betrokken zijn bij financiële, boekhoudkundige en juridische adviesactiviteiten, non-profit activiteiten en potentiële investeerders, alsook met derden die betrokken zijn bij het leveren van back-up-diensten, cloud computing aanbieders  of het uitvoeren van analytische studies.

7. INTEGRATIES EN DERDEN

Hotmart kan in bepaalde gevallen diensten van derden aan het Platform koppelen via application programming interfaces (API's), zoals de YouTube API. Deze diensten van derden vallen buiten het toepassingsgebied van Hotmarts diensten en maken geen deel uit van het Platform. Ze zijn onderworpen aan andere algemene voorwaarden, zoals de Algemene Voorwaarden van YouTube en Privacyverklaring van Google. Hotmart is niet verantwoordelijk voor deze diensten en, wanneer u met ze communiceert, verstrekt u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan hen.

8. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

8.1. Internationale Overdrachten. Hotmart en derden kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere landen dan het land waar u zich bevindt. In dat geval zal de internationale overdracht van persoonsgegevens plaatsvinden naar een land dat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt. Hotmart en derden zullen de wettelijk vereiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens worden beschermd en dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met een overdrachtsmechanisme dat is voorzien door het toepasselijke recht.

9. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

9.1. Verzoeken: U kunt een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten onder de toepasselijke wetgeving. Deze rechten kunnen het volgende omvatten: bevestiging van de verwerking van persoonsgegevens, toegang tot persoonsgegevens, rectificatie van persoonsgegevens en verwijdering van persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken moeten gebeuren door gebruik te maken van dit formulier.

 • Om met onze functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer — DPO) te spreken, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.
 • Wanneer Hotmart optreedt namens een derde partij en u besluit om naleving van één van uw rechten van Hotmart te vragen, dan kunnen wij, onder bepaalde omstandigheden en indien van toepassing, aan een dergelijk verzoek voldoen.
 • Als u zich wilt afmelden van het ontvangen van nieuwsbrieven, e-mails, telefoongesprekken of SMS-advertenties, kunt u dit doen via de link die wordt voorzien in de communicatie zelf.
 • Als u geïnstalleerde cookies wilt verwijderen, dan laat ons Cookie-Beleid zien hoe u dat moet doen.

10. VEILIGHEID

10.1. Veiligheidsmaatregelen. Hotmart maakt gebruik van beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om persoonsgegevens te beschermen. De inspanningen zijn gericht op het beperken van de risico's met betrekking tot de vernietiging, accidenteel of illegaal verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, of enige andere vorm van illegale, ongeoorloofde of ongepaste verwerking van gegevens. Daartoe vertrouwt Hotmart op strenge toegangscontroles, gebaseerd op de least privilege-principe, om informatietechnologiesystemen te beschermen tegen mogelijke veiligheidsincidenten.

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

11.1. Persoonsgegevens van minderjarigen. Hotmart verzamelt of vraagt niet bewust om persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat de persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan 13 jaar zijn verzameld, zullen we het account dat op het Platform is aangemaakt annuleren en de persoonsgegevens verwijderen, waarbij we alleen persoonsgegevens bewaren die bedoeld zijn om een nieuwe registratie poging te voorkomen.

12. CONTACT INFORMATIE

Voor Gebruikers buiten de Europese Unie:

Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda.
Avenida Assis Chateaubriand, nº 499, Bairro Floresta
CEP 30.150-101
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazilië

Voor Gebruikers binnen de Europese Unie:

Hotmart B.V.
Spuistraat, 168
1012 VT
Amsterdam, Nederland