COACH TO COACH

Español

Formació EXPERT en COACHING

La primera formació professional en català amb titulació pròpia

Accedeix a un nivell superior d'autoconeixement i desenvolupament personal per expandir totes les àrees de la teva experiència vital i aprèn i integra les eines, estratègies i coneixements del Coaching com impactar i inspirar a les persones per canviar vides

    Más información sobre quien creó el contenido

    Preguntas frecuentes

    El contenido de este producto no representa la opinión de Hotmart. Si ves informaciones inadecuadas, denúncialas aquí