Pòtigè Fasil

Français

Ou menm Ayisyen kap bay tèt ou problèm pou yon diplòm ki pwouve ke w pale ak ekri lang Pòtigè a, pou kapab Natiralize ...

Pòtigè Fasil gen solisyon an.

Ou menm ki ta renmen pale ak ekri Pòtigè Men ki pa gen tan pou Ale nan yon lekòl Lang.

Pòtigè Fasil se solisyon an.

Ou menm ki bouke mande mande moun rann ou sèvis Pou tradui Pou ou.

Pòtigè Fasil se solisyon an.

Mwen sonje lèm te fèk vini Brezil sa te rivem wi, mwen te menm pèdi yon travay akoz mwen ak patron an, youn pat ka konprann lòt, e se te sèl mwen kòm Ayisyen nan travay la.

Mwen te kòmanse santim gen pwoblèm, sa te menm rive yon lòt jou, kay moun mwen te desann nan, li te ale travay, e mwen te grangou mwen anvi fè manje, kòb nan men m mwen anvi achte yon vyann poul, e mwen pa pale pòtigè, mwen te oblije chante tankou kòk e bay Brezilyen an lajan an, chans pou mwen li te konprann kanmenm sa mwen te vle a mwen te kòmanse santim nwi ak bagay pa pale pòtigè sa,

Sitou lèm wè zanmim yo k'ap pale pòtigè ak Brezilyen.

Si Istwa w sanble ak pam nan, enben ...

... Pòtigè Fasil gen solisyon an.

Afficher plus
    En savoir plus sur la personne qui a créé le contenu

    Questions Fréquentes

    Le contenu de ce produit ne représente pas l'opinion de Hotmart. Si vous constatez une information incorrecte, signalez-la ici